Najem Lovske koče

Najem koče za piknik pokliči: 040810041

Nalaganje koledarja...
Powered by Booking Calendar
- Prosto
02
- Rezervirano
02
- Na čakanju
captcha

HIŠNI RED LOVSKA KOČA IZOLA

 • Najem koče traja od 10. ure do 22. ure (možen je tudi drugačen dogovor z oskrbnikom)
 • Prevzem ključev poteka v prostorih lovske koče na Baredih (Baredi 20 6310 Izola).
 • Najemnik in oskrbnik koče opravita temeljit pregled stanja koče in okolice ter ugotovitve zapišeta v knjigo, ki se nahaja v koči ter se podpišeta, da se najemnik strinja s hišnim redom.
 • Ob predaji ključev mora biti stanje v koči in okolici takšno, kot je bilo ob prevzemu.
 • V koči in okolici je potrebno vzdrževati red in čistočo. V kočo je prepovedan vstop z umazanimi in blatnimi čevlji!
 • Živimo v duhu sožitja z naravo, zato ne poškoduj drevja in okoliškega podrastja (v drevje se ne meče in zabada raznih predmetov).
 • S porabo vode, plina in elektrike ravnaj kot dober gospodar (čim manjša poraba).
 • KURJENJE V NARAVI JE PREPOVEDANO! Po dogovoru je kurjenje možno na prostoru za taborni ogenj. Ogenj naj ne bo višji od 1,5 m.
 • Avtomobile se parkira na prostoru za ta namen. Vožnja po travniku je prepovedana!
 • Glasnost ozvočenja mora biti omejena v koči, tako da jo izven območja koče ni slišati (rob gozda, sosedje). Izogibamo se zvočnemu onesnaževanju narave.
 • Kočo je treba pred odhodom temeljito počistiti, zapreti plin na jeklenki, ugasnit luči in očistit hladilnik.
 • V kuhinji je potrebno pomiti posodo, ki se je uporabljala jo obrisati ter  zložiti na police.
 • Potrebno je očistiti delovne pulte in štedilnik, obrisati omarice, ploščice ter pomesti pod omaricami in pomiti tla s čisto toplo vodo in čistilom.
 • Stranišča (WC), straniščne školjke morajo biti očiščene ter straniščna tla pomita.
 •  Smeti se odlaga v plastične vreče ter se jih odpelje v zabojnike, ki se nahajajo ob cesti v smeri                                     Izole (cca. 50 m od koče).
 • Vsako ugotovljeno škodo oz. poškodbo je potrebno takoj javiti oskrbniku.
 • Kočo je potrebno redno prezračevati.

V KOČI JE PREPOVEDANO KAJENJE IN UPORABA SVEČ.OB NEUPOŠTEVANJU ZGORAJ NAVEDENEGA HIŠNEGA REDA OSKRBNIK LAHKO ZADRŽI VAŠO REZERVACIJO ALI ZAHTEVA DODATNO PLAČILO, ODVISNO OD POVZROČENE ŠKODE NA OBJEKTU ALI V OKOLICI !!!

Hvala za vaš prispevek k ohranitvi čiste in urejene lovske koče.

LOVSKA DRUŽINA IZOLA Baredi 20 6310 Izola

Starešina LD Izola